Πρώτο τεστ θεωρίας στην Άλγεβρα Α΄Λυκείου ( έως και την έννοια της απόλυτης τιμής)

Πρώτο  τεστ θεωρίας στην Άλγεβρα Α΄Λυκείου ( έως και την έννοια της απόλυτης τιμής)